Oficina de Turismo de Portosín

En cumprimento da adxudicación do contrato menor de Suministro/servizos para o Deseño e execución do proxecto de interiorismo para a Oficina de Turismo de Portosín.

Expediente: 1395/2022

Orzamento: 14.183,02

Publicidade da adxudicación.